Feed on
Posts
Comments

(English follows Dutch)
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober 2018 vindt het jaarlijkse symposium van het NGE (Nederlands Genootschap voor Esthetica) plaats in Leuven, voor een deel in de context van de showcase van de Vlaamse kunsthogeschool LUCA.
Met deze call for papers nodigen we geïnteresseerden uit om een bijdrage aan het symposium te leveren. Het symposium zal gericht zijn op de volgende vragen:

 • Filosofische inzichten/vragen omtrent artistiek onderzoek
 • De rol van kunstfilosofie/esthetica in het kunstonderwijs
 • De relatie tussen kunstpraktijk en kunstreflectie

Papers kunnen naar keuze in het Engels of in het Nederlands worden gepresenteerd.
Stuur voor 15 juni 2018 een abstract van ± 500 woorden aan Albert van der Schoot [A.vanderSchoot@uva.nl].

De kosten voor deelname aan het symposium bedragen

 • voor leden van het NGE: gratis toegang
 • voor niet-leden: € 50 (inclusief lidmaatschap NGE t/m 2019)
 • voor studenten: € 20 (inclusief lidmaatschap NGE t/m 2019)

Aanmelden voor het symposium geschiedt door overmaking van het betreffende bedrag op rekening NL66INGB0006395303 t.n.v. het Ned. Genootschap voor Esthetica, onder vermelding van ‘deelname symposium 2018’. Bestaande leden (die dus geen bedrag hoeven over te maken) wordt verzocht een mailtje te sturen naar penningmeester@nge.nl met in de subjectregel ‘deelname symposium 2018’.
Engelstalige papers kunnen (onafhankelijk van het symposium) ook ter beoordeling worden voorgelegd voor publicatie in het online open access tijdschrift van het NGE: Aesthetic Investigations – zie daarvoor http://www.aestheticinvestigations.eu.

Voor alle verdere informatie:
Albert van der Schoot [A.vanderSchoot@uva.nl]

NGE Symposium 19-20 October 2018, Leuven/Louvain

On Friday 19 and Saturday 20 October, the yearly symposium of the NGE (Dutch Association for Aesthetics) will take place in Leuven, partly in the context of the showcase of the Flemish academy of arts LUCA.
With this call for papers, you are invited to contribute to the symposium, which will focus on these issues:

 • Philosophical questions concerning artistic research
 • The role of aesthetics in art education
 • The relationship between artistic practice and reflection on art

Papers may be presented in English or in Dutch.
Send an abstract of approx. 500 words to Albert van der Schoot [A.vanderSchoot@uva.nl], before June 15, 2018.

Participation fee for the symposium:

 • NGE members: free admittance
 • Non-members: € 50 (including NGE membership through 2019)
 • Students: € 20 (including NGE membership through 2019)

Enrolling for the symposium: please transfer the due amount to account no. NL66INGB0006395303 (Ned. Genootschap voor Esthetica), re: ‘participation symposium 2018’. Current members in good standing (who do not need to transfer a participation fee) are requested to send an e-mail to penningmeester@nge.nl, with the subject line ‘participation symposium 2018’.
Papers in English may (independent of the symposium) also be presented to the NGE online open access journal: Aesthetic Investigations – see http://www.aestheticinvestigations.eu

Further information:
Albert van der Schoot [A.vanderSchoot@uva.nl]

Comments are closed.