Feed on
Posts
Comments

Category Archive for 'Publicaties'

deadline extension (October 31, 2018) for the Contemporary Aesthetics journal’s call for papers for the special issue on “Aesthetics and Terrorism.” More info here: https://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=814 Tweet

Read Full Post »

De stilte en het onuitsprekelijke.

Emeritus hoogleraar en mede-oprichter van het Nederlands Genootschap voor Esthetica, Antoon Van den Braembussche (VUB), schreef een boek dat lovende reacties kreeg: De stilte en het onuitsprekelijke. Over beeldcultuur, kunst en mystiek. Het boek is voor een belangrijk deel gewijd aan de ervaring van het sublieme en de spirituele dimensie in de kunst. Boekgegevens: Auteur: […]

Read Full Post »

By Monique Roelofs April 2014 • Hardback • 9781472530134 • £65.00 • 288 pages Aesthetic desire and distaste prime everyday life in surprising ways. Monique Roelofs casts much-needed light on the complex mix of meanings our aesthetic activities weave into cultural existence. Tweet

Read Full Post »

Henk Borgdorff The Conflict of the Faculties Perspectives on Artistic Research and Academia Leiden University Press. May 2012 This book is about artistic research: what it is, or what it could be. And it is about the place that artistic research could have in academia, within the whole of academic research. Artistic research is an […]

Read Full Post »

Redactie: Wessel Stoker en Oane Reitsma Op 15 december j.l. werd tijdens het afscheid van prof. dr. Wessel Stoker, als bijzonder hoogleraar Esthetiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam het boek ‘Kunst en Religie’ gepresenteerd, het bevat essays van oud-studenten van de drie faculteiten waaraan Wessel Stoker was verbonden, namelijk, Nederlandse Letteren, Wijsbegeerte en Theologie. […]

Read Full Post »

Wessel Stoker ‘Kunst van Hemel en Aarde. Het spirituele bij Kandinsky, Rothko, Warhol en Kiefer   Kunst is vanouds van belang voor religie of spiritualiteit. Ook seculiere kunst zoals die in musea is te zien, kan spiritueel zijn. Over die kunst gaat het in dit boek. Kandinksy, Rothko, Warhol en Kiefer maakten veel spiritueel werk. […]

Read Full Post »

Blackwell Companions to Philosophy Series. Bart Vandenabeele (editor) A Companion to Schopenhauer provides a comprehensive guide to all the important facets of Schopenhauer’s philosophy. The volume contains 26 newly commissioned essays by prominent Schopenhauer scholars working in the field today. A thoroughly comprehensive guide to the life, work, and thought of Arthur Schopenhauer Demonstrates the […]

Read Full Post »

Tickle Your Catastrophe! Imagining Catastrophe in Art, Architecture and Philosophy Whereas at the end of the twentieth century societies had to work through the traumatic  effects of a century of political extremism and found the drive to rebuild society in the  prospect of a better future, it is now, at the beginning of this new century, the […]

Read Full Post »

http://www.estheticatijdschrift.nl/magazine/archief/2011/Depiction ‘Depiction’ (letterlijk: afbeelding) is één van de drukst bediscussieerde onderwerpen in de analytische esthetica. Naast grote namen uit het verleden (Peirce, Gombrich, Wollheim, Goodman) hebben ook talrijke hedendaagse kunstfilosofen getracht een sluitende afbeeldingstheorie te ontwikkelen en het debat is vandaag levendiger dan ooit tevoren. Esthetica biedt in deze aparte rubriek, naast een inleidend artikel (‘Wat […]

Read Full Post »

Een storm op zee, overhangende kliffen, nachtelijke vulkaanuitbarstingen, dreigende donderwolken boven een woest berglandschap: al deze verschijnselen boezemen tegelijk angst en genot, ontzetting en fascinatie in. We noemen ze subliem, naar het verheven gevoel dat ze oproepen. Het sublieme gold in de achttiende eeuw als het spannende alternatief voor het schone. Het begrip heeft antieke […]

Read Full Post »