Feed on
Posts
Comments

Category Archive for 'Publicaties'

http://www.estheticatijdschrift.nl/magazine/archief/2011/Depiction ‘Depiction’ (letterlijk: afbeelding) is één van de drukst bediscussieerde onderwerpen in de analytische esthetica. Naast grote namen uit het verleden (Peirce, Gombrich, Wollheim, Goodman) hebben ook talrijke hedendaagse kunstfilosofen getracht een sluitende afbeeldingstheorie te ontwikkelen en het debat is vandaag levendiger dan ooit tevoren. Esthetica biedt in deze aparte rubriek, naast een inleidend artikel (‘Wat […]

Read Full Post »

Een storm op zee, overhangende kliffen, nachtelijke vulkaanuitbarstingen, dreigende donderwolken boven een woest berglandschap: al deze verschijnselen boezemen tegelijk angst en genot, ontzetting en fascinatie in. We noemen ze subliem, naar het verheven gevoel dat ze oproepen. Het sublieme gold in de achttiende eeuw als het spannende alternatief voor het schone. Het begrip heeft antieke […]

Read Full Post »

« Newer Posts