Feed on
Posts
Comments

NGE

logo_beeld.jpg

 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 

 • Het Nederlands Genootschap voor Esthetica is een vereniging voor iedereen die belangstelling heeft voor theoretische, filosofische en kritische reflectie op de kunsten en op de esthetische dimensies van de hedendaagse cultuur. De vereniging vormt een ontmoetingsplaats voor filosofen, kunstenaars, kunstcritici en kunstwetenschappers en mensen die werkzaam zijn in het kunstonderwijs en het kunstbeleid.
 • Het NGE is een broedplaats voor reflectie op alle kunsten, van architectuur tot theater, van mode tot muziek, van dans tot webkunst. De vereniging heeft weinig op met de traditionele scheidslijnen tussen artistieke praktijken, academische disciplines, filosofische richtingen en culturele instellingen. Ze heeft zowel oog voor de tradities in de kunsten als voor processen en ontwikkelingen in hedendaagse artistieke praktijken.
 • Het NGE stimuleert en organiseert publieke en academische debatten over actuele vraagstukken in en rond de kunsten. De vereniging streeft naar verbetering en intensivering van de reflectie op de culturele en maatschappelijke rol van de kunsten. Ze is zich bewust van de politieke dimensies van de kunst en het denken daarover.
 • Het NGE streeft naar erkenning en institutionele verankering van esthetica en kunstfilosofie aan de Nederlandse en Vlaamse universiteiten en hogescholen. De vereniging stimuleert uitwisseling tussen theorie en praktijk, tussen artistiek en theoretisch onderzoek, tussen kunstonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.
 • Het NGE (Dutch Association of Aesthetics) draagt zorg voor internationalisering van de Nederlandse esthetica en kunstfilosofie. De vereniging is medeoprichter en lid van Dutch Aesthetics Federation, waaraan verder het Centrum voor Filosofie & Kunst en de Dutch Society of Aesthetics deelnemen, en via deze federatie aangesloten bij de International Association of Aesthetics.
 • Het NGE nodigt iedereen uit gebruik te maken van de mogelijkheden die de vereniging biedt door lid te worden of op een andere wijze een relatie met de vereniging aan te gaan.

Activiteiten van het NGE

 • Symposia Elk voor- en najaar wordt er een (meerdaags) symposium georganiseerd over relevante onderwerpen voor de leden en belangstellenden en wordt de algemene ledenvergadering gehouden.
 • Aesthetic InvestigationsHet NGE geeft het open access, anoniem gereviewed, internationaal, digitaal tijdschrift Aesthetic Investigations uit: aestheticinvestigations.eu
  [Het e-journal Esthetica. tijdschrift voor kunst en filosofie was tot 2014 de Nederlandstalige voorganger. Dit is in archief nog volledig toegankelijk: estheticatijdschrift.nl.]
 • Website De vereniging heeft een goed toegankelijke website waar alle informatie over de activiteiten van de leden wordt aangeboden. Daar zijn ook diverse e-mail adressen van de bestuursleden te vinden waardoor het bestuur eenvoudig te bereiken is.
 • Werkgroepen Er zijn verschillende werkgroepen actief, die ieder hun eigen activiteiten ontplooien. Momenteel bestaan werkgroepen op het gebied van de analytische esthetica en de hermeneutische esthetica.
 • Salons Er worden op verschillende plaatsen (Amsterdam, Dieren) informele bijeenkomsten georganiseerd waar het werk van leden wordt besproken.
 • Emaillijst Via een emaillijst worden berichten, aankondigingen en dergelijke snel onder de leden verspreid.

Onze Statuten

Lid worden?

Toelage aanvragen?

Comments are closed.