Feed on
Posts
Comments

Contact

Bestuur
Contact
Toelagen
Aanmelding

Bestuur

Het NGE is een statutaire vereniging, opgericht op 10 oktober 1997. KvK nummer 40483646. We hebben ook een Huishoudelijk Reglement.

Het algemeen bestuur (AB) van de vereniging bestaat uit de volgende personen (met tussen haakjes hun beoogde jaar van aftreden): het dagelijks bestuur (DB):

 • Erik Hagoort (2022, lid DB)
 • Frans van Peperstraten (2022, voorzitter DB)
 • Clinton Verdonschot (2025, lid DB)
 • Jurry Ekkelboom (Redactie-assistent, Aesthetic Investigations)
 • Rob van Gerwen (ICT, Hoofdredacteur Aesthetic Investigations)

Contact

Via E-mail:

NGE Toelagen

Leden van het NGE kunnen financiële steun aanvragen voor activiteiten die de esthetica in België en Nederland ten goede komen. Het kan gaan om conferenties, lezingen, workshops, boekpresentaties, enzovoort. De grootte van het toegekende bedrag is afhankelijk van de omvang van de organisatie en de verdiensten van het project. De toelage bedraagt gewoonlijk niet meer dan € 500,= (aan uitzonderlijke projecten kan evenwel een hoger bedrag toegekend worden). Er wordt verwacht dat de aanvragers ook financiële steun zoeken bij andere instanties.

Het NGE dient vermeld te worden op alle aankondigingen en promotiemateriaal van activiteiten die een NGE toelage genieten. Indien er toegangsgeld gevraagd wordt, moeten NGE leden een aanzienlijke korting krijgen.

De toegekende bedragen worden enkel ter beschikking gesteld na voorlegging van facturen en een verslag van de afgelopen activiteit. Dit verslag wordt vervolgens op de NGE website gepubliceerd.

Elke aanvraag dient de volgende rubrieken te bevatten:

 1. Naam
 2. Adres
 3. Instelling
 4. Titel van de activiteit
 5. Omschrijving van de activiteit
 6. Relevantie voor esthetica in Nederland en België
 7. Geraamde kosten
 8. Voorziene budget (met vermelding van andere aangevraagde toelagen)
 9. Aangevraagde bedrag

De aanvraag moet ten minste vier maanden vóór de aanvang van de activiteit ingediend worden. U kan uw aanvraag indienen bij de NGE penningmeester.

Lid worden

Gebruikt u, om lid te worden, onderstaand formulier opdat wij de juiste gegevens ontvangen. Vermeldt zeker uw adres en email-adres.

Praktische informatie

Rekening (ING):
IBAN: NL66INGB0006395303
BIC: INGBNL2A (ook wel SWIFT-code genoemd)
t.n.v. Nederlands Genootschap voor Esthetica Amsterdam

Lidgeld:
normaal tarief: € 25,=
studenten: € 10,=
vrienden van het NGE: € 100,=

Als NGE lid geniet je de volgende voordelen:

 • gereduceerd tarief voor het jaarlijkse NGE symposium
 • gereduceerd tarief voor andere lezingen of conferenties die door het NGE gesponsord of georganiseerd worden
 • ontvangst van NGE nieuwsmail
 • mogelijkheid om berichten te posten via de NGE nieuwsmail of NGE email lijst
 • mogelijkheid om sponsoring aan te vragen voor initiatieven die het onderzoek in de esthetica ten goede komen (lezingen, conferenties, workshops, enz.)

Gebruik onderstaand formulier om lid te worden

(of een adreswijziging door te geven)

Uw naam

First
Last

Adres Gegevens

Comments are closed.