Feed on
Posts
Comments

http://www.estheticatijdschrift.nl/magazine/archief/2011/Depiction

‘Depiction’ (letterlijk: afbeelding) is één van de drukst bediscussieerde onderwerpen in de analytische esthetica. Naast grote namen uit het verleden (Peirce, Gombrich, Wollheim, Goodman) hebben ook talrijke hedendaagse kunstfilosofen getracht een sluitende afbeeldingstheorie te ontwikkelen en het debat is vandaag levendiger dan ooit tevoren. Esthetica biedt in deze aparte rubriek, naast een inleidend artikel (‘Wat is een afbeelding?’), een verzameling aan van onderzoekspapers waarin een aantal nieuwe ideeën en invalshoeken gepresenteerd worden. Met bijdragen van Ton Derksen & Monica Meijsing, Rob van Gerwen, Jonathan Friday, Hans Maes, Michael Newall en Johan Veldeman.

Comments are closed.