Feed on
Posts
Comments

30 maart is Albert van der Schoot de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

Een betere Hegel dan Hegel

Albert van der Schoot studeerde muziekwetenschap en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, en muziekpedagogiek aan de Ferenc Liszt Academie in Boedapest. Hij doceerde esthetica en cultuurfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam, en muziekfilosofie aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast was hij lector ‘kunst en reflectie’ aan de hogeschool voor de kunsten ArtEZ. Hij promoveerde op een onderzoek naar de ideeëngeschiedenis rondom de gulden snede (De ontstelling van Pythagoras, Kampen, Kok Agora, 1998).

Korte samenvatting van zijn voordracht:

Als bouwer van een filosofisch systeem dat de pretentie heeft alles te omvatten, in historische zowel als in systematische zin, lijkt G.W.F. Hegel een standaard te hebben neergezet die door niemand overtroffen kan worden.

Of toch wel? Hoewel Hegel poneert dat niet het abstracte idee het ware geheel vertegenwoordigt, maar pas het idee in verbinding met zijn eigen ontwikkeling, bestaat dat systeem zelf uit een indrukwekkende verzameling theoretische abstracties. De ontwikkeling daarvan wordt wel beschreven, maar niet aan de ervaring gepresenteerd.
Honderd jaar na Hegels dood zal Theodor W. Adorno beweren dat een land- en leeftijdgenoot van Hegel nu juist dat laatste wel gepresteerd heeft: Ludwig van Beethoven brengt het systeem van Hegel tot leven door het niet als abstractie te presenteren, maar het zich in de praktijk te laten voltrekken: ‘Beethoven componeert hegeliaanser dan Hegel denkt’. Helaas hebben noch Hegel, noch Beethoven hun beider zielsverwantschap doorzien.

Uitgebreide informatie is te vinden op http://egoego.eu

Graag tijdig aanmelden in verband met de catering.

Comments are closed.