Feed on
Posts
Comments

25 mei is Arthur d’Ansembourg de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

Filosofie en Kunst: Resonantie of inkapseling?

Arthur d’Ansembourg (1960) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en München. Sinds 2004 is hij werkzaam als docent esthetica en kunstfilosofie. Tevens begeleidt hij socratische gesprekken over kunst en geeft hij filosofische rondleidingen in verschillende Nederlandse musea. In januari 2018 verscheen van hem Er zit iets achter. Over filosofie en kunst bij uitgeverij ISVW.

Korte samenvatting van zijn voordracht:

Als we kijken naar de opvattingen van filosofen over kunst, dan is er de vraag of zij kunnen bijdragen aan een verdieping van de ervaring van de kunstwerken die ons boeien. Het zou kunnen zijn dat kunstwerken voor zichzelf spreken en elk filosofie over kunst alleen maar afbreuk doet aan de ervaring van het werk. Ik zou daarom een onderscheid willen maken tussen filosofen die vanuit verwantschap over een kunstwerk spreken en filosofen die vanuit distantie over een kunstwerk spreken. Ik zal deze kwestie bespreken vanuit de fascinatie van Merleau Ponty voor het werk van Cézanne en de kijk van Nietzsche op de transfiguratie van Rafael. In het eerste geval lijkt er sprake te zijn van een resonantie tussen filosofie en kunst en in het tweede geval krijgen we te maken met een inkapseling van de kunst. We zullen stilstaan bij deze twee manieren om filosofie en kunst op elkaar te betrekken en nagaan hoe zij zich tot elkaar verhouden.

Genoeg stof dus voor een interessant gesprek!!

Uitgebreide informatie is te vinden op http://egoego.eu

Graag tijdig aanmelden in verband met de catering.

Comments are closed.