Feed on
Posts
Comments

Op 7 april 2018 ontving Kees Vuyk voor zijn boek Oude en nieuwe ongelijkheid de Socrates Wisselbeker, de prijs voor ‘het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek van 2017’. In dit boek onderzoekt hij het failliet van het traditionele verheffingsideaal: de kloof tussen arm en rijk is nu opgevolgd door de kloof tussen laag- en hoogopgeleid.
Het NGE (Nederlands Genootschap voor Esthetica) organiseert op 26 juni om 17 uur een debat over het boek in Spui 25, het academisch-cultureel podium van de UvA, onder de titel: Hoe elitair zijn de kunsten?

De auteur zal in zijn inleiding een reeks prikkelende vragen aan de orde stellen: wordt de kloof bepaald door verschil in opleiding, of ligt daarachter nog een verschil in intelligentie? Zijn de kunsten moeilijk? Zo ja, is dat noodzakelijk zo? Zijn ze daarom slechts voor een beperkt deel van de bevolking interessant? Is dat erg? Is het een argument tegen subsidies?
René Boomkens, hoogleraar Cultuurtheorie en cultuurgeschiedenis aan de UvA, zal op het betoog van Vuyk ingaan. Moderator is Albert van der Schoot.
Aanmelden is noodzakelijk en gaat via de website: http://www.spui25.nl/gedeelde-content/evenementen/evenementen/2018/06/hoe-elitair-zijn-de-kunsten.html. Daar is ook meer informatie te vinden over programma en sprekers.

Comments are closed.