Feed on
Posts
Comments

29 juni is Nathalie Zonnenberg de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van haar presentatie:

Kunst en cultuur in beweging: migratie als ontwikkelproces

Nathalie Zonnenberg is kunsthistoricus en curator. Zij is als docent verbonden aan de opleiding Curatorial Studies van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) te Gent, en de opleiding Kunstgeschiedenis van de Open Universiteit. In 2016 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met het proefschrift Between Dematerialization and Commodification: Conceptual Art in a Curatorial Perspective.

Eerder was zij als docent ook werkzaam aan de Vrije Universiteit, en de Universiteit Utrecht. Als curator heeft zij verschillende tentoonstellingen en projecten samengesteld, onder andere voor Witte de With in Rotterdam, het Kröller-Müller Museum in Otterlo, het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, en Beyond, een kunstprogramma in de openbare ruimte van Leidscherijn Utrecht. Zij was eindredacteur van Manifesta Journal, journal of contemporary curatorship, en heeft vele artikelen en recensies geschreven voor catalogi, kunstenaarsboeken en tijdschriften als Metropolis M, De Witte Raaf en Afterall.

Korte samenvatting van haar voordracht:

Kunsthistoricus en theoreticus T. J. Demos stelt in zijn veelgeprezen boek The Migrant Image (2013) dat het aantal artistieke praktijken dat relateert en refereert aan verschillende aspecten van migratie en haar humanitaire en sociologische problematiek groeiend is – in het bijzonder in relatie tot verbanning, staatloosheid, en nomadisme. Diverse werken van hedendaagse kunstenaars worden door Demos vanuit het perspectief van mondiale crisis geïnterpreteerd, waarbij hij gebruik maakt van theorieën over migratie van hedendaagse denkers als Edward Said, Giorgio Agamben, Slavoj Žižek, en Étienne Balibar. In navolging van Agamben beschouwt Demos de figuur van de vluchteling, de ontheemde persoon, of asielzoeker binnen de huidige situatie van grote demografische verschuivingen in de wereld als een representatie van “het paradigma van een nieuw historisch bewustzijn.” Hij of zij, in de woorden van Said, vertegenwoordigt een “dubbel perspectief” of een “biculturele kennis” die tot stand gekomen is door het leven in een vreemde omgeving. In positieve zin ontwikkelt zich hierdoor een sensibiliteit ten opzichte van verschil (in cultuur, positie, en gemeenschap), en, wanneer teruggekeken wordt vanuit het vertekende “voordeel” van de migrant, een herziening of herwaardering van het culturele karakter van zijn of haar oorsprong. Dit “dubbele perspectief” kan ook worden ervaren in de verspreidende publieke ruimte van grote internationale tentoonstellingen, zoals de Biënnale van Venetië, Documenta, of Manifesta. Aan de hand van een analyse van deze laatste megatentoonstelling, die momenteel in Palermo te zien is en raakt aan de migratiecrisis die Europa in haar ban heeft, zullen nieuwe ontwikkelingen in kunst en cultuur vanuit dit concept worden voorgesteld.

Genoeg stof dus voor een interessant gesprek!!

Uitgebreide informatie is te vinden op http://egoego.eu
Graag tijdig aanmelden in verband met de catering.

Comments are closed.