Feed on
Posts
Comments

26 oktober is Jef Verheijen de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:
Over de blik uit het Oosten

Drs. Ing. Jef Verheijen is lid van de EGO, studeerde o.a. politieke filosofie (UU), schildert en schrijft poëzie.
Korte samenvatting van zijn voordracht:
Een opsomming van kenmerken van Westerse en Oosterse filosofie leidt vrijwel onmiddellijk tot de vraag of commensurabiliteit tussen Oosterse en Westerse filosofie en vervolgens kunst mogelijk is. Aan de hand van een voorbeeld van Chinese taoïstische (schilder)kunst en poëzie, zal de inleider trachten de “afstand” tussen de Oosterse en Westerse filosofie en kunst tot uitdrukking te brengen.

Daarbij zal niet worden voorbijgegaan aan een mogelijk antwoord op de vraag waarom technologie zich vooral in het Westen heeft ontwikkeld en niet of minder in het Oosten.
Die technologie staat Oosterse kunstenaars ook ter beschikking, maar het is nog niet te zeggen of en hoe hedendaagse Oosterse kunstenaars hier mee aan de slag gaan.

Uitgebreide informatie is te vinden op http://egoego.eu
Graag tijdig aanmelden in verband met de catering.

Comments are closed.