Feed on
Posts
Comments

30 november is Kees Vuyk de inleider van de EGO-salon in Arnhem.

(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

Hoe elitair zijn de kunsten?

Kees Vuyk (1953) is filosoof en psycholoog. Hij was o.a. directeur van de kunstacademie in Kampen (nu ArtEZ Zwolle), directeur van Theater Instituut Nederland en hoofddocent cultuurbeleid aan de Universiteit Utrecht. Dit jaar won hij met zijn boek Oude en nieuwe ongelijkheid de Socrates wisselbeker.

Korte samenvatting van zijn voordracht:

In Oude en nieuwe ongelijkheid onderzoekt Kees Vuyk het failliet van het traditionele verheffingsideaal: de kloof tussen arm en rijk is nu opgevolgd door de kloof tussen laag- en hoogopgeleid. In de lezing zal hij ingaan op een specifiek aspect van de kloof tussen hoger en lager opgeleiden, namelijk dat het publiek voor de traditioneel ‘hoog’ genoemde kunsten in grote meerderheid bestaat uit hoger opgeleiden. De overheid heeft al met veel maatregelen geprobeerd dit beeld te wijzigen, juist ook omdat men vindt dat de kunstsubsidies aan de hele bevolking ten goede zouden moeten komen, maar het resultaat van dit cultuurbeleid is tot op heden gering. Net als in zijn boek zal Vuyk de kloof in het publiek voor de kunsten in deze lezing plaatsen in het perspectief dat misschien niet opleiding de bepalende factor is voor de kloof, maar iets dat daar achter ligt en in opleiding tot uiting komt, namelijk intelligentie.

Uitgebreide informatie is te vinden op http://egoego.eu

Graag tijdig aanmelden in verband met de catering.

Comments are closed.