Feed on
Posts
Comments

25 mei is Arthur d’Ansembourg de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

Filosofie en Kunst: Resonantie of inkapseling?

Arthur d’Ansembourg (1960) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en München. Sinds 2004 is hij werkzaam als docent esthetica en kunstfilosofie. Tevens begeleidt hij socratische gesprekken over kunst en geeft hij filosofische rondleidingen in verschillende Nederlandse musea. In januari 2018 verscheen van hem Er zit iets achter. Over filosofie en kunst bij uitgeverij ISVW.

Korte samenvatting van zijn voordracht:

Als we kijken naar de opvattingen van filosofen over kunst, dan is er de vraag of zij kunnen bijdragen aan een verdieping van de ervaring van de kunstwerken die ons boeien. Het zou kunnen zijn dat kunstwerken voor zichzelf spreken en elk filosofie over kunst alleen maar afbreuk doet aan de ervaring van het werk. Ik zou daarom een onderscheid willen maken tussen filosofen die vanuit verwantschap over een kunstwerk spreken en filosofen die vanuit distantie over een kunstwerk spreken. Ik zal deze kwestie bespreken vanuit de fascinatie van Merleau Ponty voor het werk van Cézanne en de kijk van Nietzsche op de transfiguratie van Rafael. In het eerste geval lijkt er sprake te zijn van een resonantie tussen filosofie en kunst en in het tweede geval krijgen we te maken met een inkapseling van de kunst. We zullen stilstaan bij deze twee manieren om filosofie en kunst op elkaar te betrekken en nagaan hoe zij zich tot elkaar verhouden.

Genoeg stof dus voor een interessant gesprek!!

Uitgebreide informatie is te vinden op http://egoego.eu

Graag tijdig aanmelden in verband met de catering.

(English follows Dutch)
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober 2018 vindt het jaarlijkse symposium van het NGE (Nederlands Genootschap voor Esthetica) plaats in Leuven, voor een deel in de context van de showcase van de Vlaamse kunsthogeschool LUCA.
Met deze call for papers nodigen we geïnteresseerden uit om een bijdrage aan het symposium te leveren. Het symposium zal gericht zijn op de volgende vragen:

 • Filosofische inzichten/vragen omtrent artistiek onderzoek
 • De rol van kunstfilosofie/esthetica in het kunstonderwijs
 • De relatie tussen kunstpraktijk en kunstreflectie

Papers kunnen naar keuze in het Engels of in het Nederlands worden gepresenteerd.
Stuur voor 15 juni 2018 een abstract van ± 500 woorden aan Albert van der Schoot [A.vanderSchoot@uva.nl].

De kosten voor deelname aan het symposium bedragen

 • voor leden van het NGE: gratis toegang
 • voor niet-leden: € 50 (inclusief lidmaatschap NGE t/m 2019)
 • voor studenten: € 20 (inclusief lidmaatschap NGE t/m 2019)

Aanmelden voor het symposium geschiedt door overmaking van het betreffende bedrag op rekening NL66INGB0006395303 t.n.v. het Ned. Genootschap voor Esthetica, onder vermelding van ‘deelname symposium 2018’. Bestaande leden (die dus geen bedrag hoeven over te maken) wordt verzocht een mailtje te sturen naar penningmeester@nge.nl met in de subjectregel ‘deelname symposium 2018’.
Engelstalige papers kunnen (onafhankelijk van het symposium) ook ter beoordeling worden voorgelegd voor publicatie in het online open access tijdschrift van het NGE: Aesthetic Investigations – zie daarvoor http://www.aestheticinvestigations.eu.

Voor alle verdere informatie:
Albert van der Schoot [A.vanderSchoot@uva.nl]

NGE Symposium 19-20 October 2018, Leuven/Louvain

On Friday 19 and Saturday 20 October, the yearly symposium of the NGE (Dutch Association for Aesthetics) will take place in Leuven, partly in the context of the showcase of the Flemish academy of arts LUCA.
With this call for papers, you are invited to contribute to the symposium, which will focus on these issues:

 • Philosophical questions concerning artistic research
 • The role of aesthetics in art education
 • The relationship between artistic practice and reflection on art

Papers may be presented in English or in Dutch.
Send an abstract of approx. 500 words to Albert van der Schoot [A.vanderSchoot@uva.nl], before June 15, 2018.

Participation fee for the symposium:

 • NGE members: free admittance
 • Non-members: € 50 (including NGE membership through 2019)
 • Students: € 20 (including NGE membership through 2019)

Enrolling for the symposium: please transfer the due amount to account no. NL66INGB0006395303 (Ned. Genootschap voor Esthetica), re: ‘participation symposium 2018’. Current members in good standing (who do not need to transfer a participation fee) are requested to send an e-mail to penningmeester@nge.nl, with the subject line ‘participation symposium 2018’.
Papers in English may (independent of the symposium) also be presented to the NGE online open access journal: Aesthetic Investigations – see http://www.aestheticinvestigations.eu

Further information:
Albert van der Schoot [A.vanderSchoot@uva.nl]

30 maart is Albert van der Schoot de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

Een betere Hegel dan Hegel

Albert van der Schoot studeerde muziekwetenschap en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, en muziekpedagogiek aan de Ferenc Liszt Academie in Boedapest. Hij doceerde esthetica en cultuurfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam, en muziekfilosofie aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast was hij lector ‘kunst en reflectie’ aan de hogeschool voor de kunsten ArtEZ. Hij promoveerde op een onderzoek naar de ideeëngeschiedenis rondom de gulden snede (De ontstelling van Pythagoras, Kampen, Kok Agora, 1998).

Korte samenvatting van zijn voordracht:

Als bouwer van een filosofisch systeem dat de pretentie heeft alles te omvatten, in historische zowel als in systematische zin, lijkt G.W.F. Hegel een standaard te hebben neergezet die door niemand overtroffen kan worden. Continue Reading »

The Riddle of Parsifal: Who is the Redeemer?

In zijn recente publicatie On Human Nature uit Roger Scruton vlijmscherpe kritiek op het moderne sceptische wereld- en mensbeeld en argumenteert hij dat eeuwenoude mythen, religies of kunstwerken nog steeds een wezenlijke inbreng kunnen hebben op ons moderne begrip van wat mens zijn inhoudt. Hij eindigt zijn essay met een verwijzing naar meesterwerken uit de Europese kunst, die als geen andere het thema van schuld en verlossing hebben uitgewerkt: een ervan is Richard Wagners Parsifal.
Continue Reading »

23 februari is Jef Verheijen de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

Over macht en beleving van kunst

Jef Verheijen studeerde na een studie Elektrotechniek (HTS, THE), filosofie aan de UU. Zijn scriptie betrof enige aspecten van de filosofie van Gilles Deleuze.

Momenteel houdt hij zich intensief bezig met de studie van het filosofisch Taoïsme. Continue Reading »

24 november is Marjolein de Groen de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)
Titel van haar presentatie:

Rondleiding De Groen Fine Art Collection

Marjolein de Groen is kunstenaar. Een paar jaar geleden kwamen zij en haar partner Peter Jordaan — ook kunstenaar — in “een bevoorrechte positie, zonder geldzorgen”, zoals Marjolein de Groen, telg uit een ondernemersfamilie, het uitdrukt. Wat konden ze doen voor collega-kunstenaars die het lastiger hebben, vroeg het paar zich af. Kunst kopen, dat leek ze de meest directe manier om kunstenaars te steunen. Continue Reading »

Door Prof. Dr. Bart Vandenabeele (Universiteit Gent)

Gedichten, kathedralen, symfonieën en schilderijen, maar ook landschappen, foto’s en mensen kunnen ons esthetisch ontroeren. Schoonheid neemt talrijke vormen aan en heeft een diepe uitwerking op wie aandacht aan haar schenkt. Ze kan opbeuren en troosten, maar ook verontrusten, verbijsteren en afschrikken. Schoonheid is heilzaam en brengt ons in contact met een hogere wereld, maar kan ook sentimentele, bevreemdende en zelfs onzedelijke gedaanten aannemen. Maar wat verstaan we precies onder ‘schoonheid’ en waarom is ze waardevol? Continue Reading »

Op 27 oktober is Rob van Gerwen de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

Waarom pornografie geen kunst kan zijn.

In zijn voordracht gaat Rob van Gerwen in op de vraag of pornografie kunst kan zijn: “Deze vraag wordt over het algemeen verkeerd benaderd, alsof het een kwestie is van het afvinken van een checklist met noodzakelijke en voldoende voorwaarden: staat er naakt op; is het expliciet; is het moreel verwerpelijk, enz. Deze typisch filosofische benadering mist de pointe van de vraag volledig. De enige manier om de kwestie te begrijpen (en op te lossen) is door zowel kunst als pornografie Continue Reading »

29 september is Peter Sonderen de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

Waar theorie en praktijk elkaar ontmoeten: de kunst van resonantie (Hemsterhuis, Novalis en Nu)

Peter Sonderen (1958) is een filosofisch gericht kunsthistoricus en doet als lector Theorie in de Kunsten (ArtEZ university of the Arts) onderzoek naar de rol van theorie in de kunsten en in het kunstonderwijs. Dit onderzoek gebeurt zowel met kunstenaars als met theoretici. Sonderen promoveerde in 2000 aan de UvA op een proefschrift over de fundamenten van de moderne kunst (Het sculpturale denken. De esthetica van Frans Hemsterhuis, 2000 Damon: Budel). In 2003 werd hij benoemd tot directeur van de AKI, ArtEZ academie voor beeldende kunst en vormgeving. Daarna startte hij in 2008 het lectoraat Theorie in de kunsten waarin hij samenwerkt met diverse kunstdisciplines. Continue Reading »

On Friday 15 and Saturday 16 September, the yearly symposium of the NGE (Dutch Association for Aesthetics) will take place in the Amsterdam University Library (Belle van Zuylenzaal), under the title ‘Making, receiving, differing. Aesthetics and Politics.’ This is the English translation of the title of the lecture to be presented (in Dutch) by dr. Frans van Peperstraten, on the occasion of his retirement. On Friday, all presentations will be in Dutch, on Saturday in English. Continue Reading »

Older Posts »