Feed on
Posts
Comments

22 februari is Oscar Wasmann de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

Muze en mode: Nicolai Medtner, een toegewijd genie, eenzaam tegenstander van de muzikale revolutie na 1900.

Oscar Wasmann is musicus.
Korte samenvatting van zijn voordracht:

De Russische componist Nicolai Medtner (1880-1951) liet zich inspireren door de Muzen en God. In de salon van eind september vorig jaar kwam Schönberg (1874-1951) ter sprake die een grondlegger was van een muzikale revolutie. Medtner heeft zich zijn leven lang fel verzet tegen de atonale muziek en noemde het een modeverschijnsel. Deze tegenstelling kan een interessante discussie opleveren, maar Oscar Wasmann laat ons eerst genieten van de geweldige muziek die Medtner gemaakt heeft. Dit miskend genie was volgens Rachmaninov de beste pianist ter wereld en is Oscars lievelingscomponist. Oscar zal zijn muziek zelf spelen en ook historische opnamen laten horen, geïllustreerd met kleurrijke Russische schilderijen.

Uitgebreide informatie is te vinden op http://egoego.eu

Graag tijdig aanmelden in verband met de catering.

30 november is Kees Vuyk de inleider van de EGO-salon in Arnhem.

(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

Hoe elitair zijn de kunsten?

Kees Vuyk (1953) is filosoof en psycholoog. Hij was o.a. directeur van de kunstacademie in Kampen (nu ArtEZ Zwolle), directeur van Theater Instituut Nederland en hoofddocent cultuurbeleid aan de Universiteit Utrecht. Dit jaar won hij met zijn boek Oude en nieuwe ongelijkheid de Socrates wisselbeker.

Korte samenvatting van zijn voordracht:

In Oude en nieuwe ongelijkheid onderzoekt Kees Vuyk het failliet van het traditionele verheffingsideaal: de kloof tussen arm en rijk is nu opgevolgd door de kloof tussen laag- en hoogopgeleid. In de lezing zal hij ingaan op een specifiek aspect van de kloof tussen hoger en lager opgeleiden, namelijk dat het publiek voor de traditioneel ‘hoog’ genoemde kunsten in grote meerderheid bestaat uit hoger opgeleiden. De overheid heeft al met veel maatregelen geprobeerd dit beeld te wijzigen, juist ook omdat men vindt dat de kunstsubsidies aan de hele bevolking ten goede zouden moeten komen, maar het resultaat van dit cultuurbeleid is tot op heden gering. Net als in zijn boek zal Vuyk de kloof in het publiek voor de kunsten in deze lezing plaatsen in het perspectief dat misschien niet opleiding de bepalende factor is voor de kloof, maar iets dat daar achter ligt en in opleiding tot uiting komt, namelijk intelligentie.

Uitgebreide informatie is te vinden op http://egoego.eu

Graag tijdig aanmelden in verband met de catering.

26 oktober is Jef Verheijen de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:
Over de blik uit het Oosten

Drs. Ing. Jef Verheijen is lid van de EGO, studeerde o.a. politieke filosofie (UU), schildert en schrijft poëzie.
Korte samenvatting van zijn voordracht:
Een opsomming van kenmerken van Westerse en Oosterse filosofie leidt vrijwel onmiddellijk tot de vraag of commensurabiliteit tussen Oosterse en Westerse filosofie en vervolgens kunst mogelijk is.
Aan de hand van een voorbeeld van Chinese taoïstische (schilder)kunst en poëzie, zal de inleider trachten de “afstand” tussen de Oosterse en Westerse filosofie en kunst tot uitdrukking te brengen.
Daarbij zal niet worden voorbijgegaan aan een mogelijk antwoord op de vraag waarom technologie zich vooral in het Westen heeft ontwikkeld en niet of minder in het Oosten.
Die technologie staat Oosterse kunstenaars ook ter beschikking, maar het is nog niet te zeggen of en hoe hedendaagse Oosterse kunstenaars hier mee aan de slag gaan.

Uitgebreide informatie is te vinden op http://egoego.eu
Graag tijdig aanmelden in verband met de catering.

(English follows Dutch)
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober 2018 vindt het jaarlijkse symposium van het NGE plaats in Leuven, voor een deel in de context van de showcase van de Vlaamse kunsthogeschool LUCA.
Locatie: Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Kardinaal Mercierplein 2, 3000 Leuven
Het symposium zal gericht zijn op de volgende vragen:

 • Filosofische inzichten/vragen omtrent artistiek onderzoek
 • De rol van kunstfilosofie/esthetica in het kunstonderwijs
 • De relatie tussen kunstpraktijk en kunstreflectie

Het programma is als volgt: Continue Reading »

28 september is Gerrit Steunebrink de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

Het beeldenverbod in de muziek: Schönbergs Moses und Aron

Gerrit Steunebrink (1948) was docent godsdienst- en cultuurfilosofie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In 2013 ging hij met pensioen. Hij is gepromoveerd op Th. W. Adorno’s muziekfilosofie. Hij schreef/schrijft over cultuur-, esthetische en godsdienstfilosofische onderwerpen, bij filosofen als Jaspers, Adorno, Kant en Hegel, ook in hun multiculturele, bijvoorbeeld islamitische dimensie. Continue Reading »

deadline extension (October 31, 2018) for the Contemporary Aesthetics
journal’s call for papers for the special issue on “Aesthetics and
Terrorism.”

More info here:
https://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=814

29 juni is Nathalie Zonnenberg de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van haar presentatie:

Kunst en cultuur in beweging: migratie als ontwikkelproces

Nathalie Zonnenberg is kunsthistoricus en curator. Zij is als docent verbonden aan de opleiding Curatorial Studies van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) te Gent, en de opleiding Kunstgeschiedenis van de Open Universiteit. In 2016 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met het proefschrift Between Dematerialization and Commodification: Conceptual Art in a Curatorial Perspective. Continue Reading »

Op 7 april 2018 ontving Kees Vuyk voor zijn boek Oude en nieuwe ongelijkheid de Socrates Wisselbeker, de prijs voor ‘het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek van 2017’. In dit boek onderzoekt hij het failliet van het traditionele verheffingsideaal: de kloof tussen arm en rijk is nu opgevolgd door de kloof tussen laag- en hoogopgeleid.
Het NGE (Nederlands Genootschap voor Esthetica) organiseert op 26 juni om 17 uur een debat over het boek in Spui 25, het academisch-cultureel podium van de UvA, onder de titel: Hoe elitair zijn de kunsten?. De auteur zal in zijn inleiding een reeks prikkelende vragen aan de orde stellen: wordt de kloof bepaald door verschil in opleiding, of ligt daarachter nog een verschil in intelligentie? Zijn de kunsten moeilijk? Zo ja, is dat noodzakelijk zo? Zijn ze daarom slechts voor een beperkt deel van de bevolking interessant? Is dat erg? Is het een argument tegen subsidies?
René Boomkens, hoogleraar Cultuurtheorie en cultuurgeschiedenis aan de UvA, zal op het betoog van Vuyk ingaan. Moderator is Albert van der Schoot.
Aanmelden is noodzakelijk en gaat via de website: http://www.spui25.nl/gedeelde-content/evenementen/evenementen/2018/06/hoe-elitair-zijn-de-kunsten.html. Daar is ook meer informatie te vinden over programma en sprekers.

25 mei is Arthur d’Ansembourg de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

Filosofie en Kunst: Resonantie of inkapseling?

Arthur d’Ansembourg (1960) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en München. Sinds 2004 is hij werkzaam als docent esthetica en kunstfilosofie. Tevens begeleidt hij socratische gesprekken over kunst en geeft hij filosofische rondleidingen in verschillende Nederlandse musea. In januari 2018 verscheen van hem Er zit iets achter. Over filosofie en kunst bij uitgeverij ISVW. Continue Reading »

(English follows Dutch)
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober 2018 vindt het jaarlijkse symposium van het NGE (Nederlands Genootschap voor Esthetica) plaats in Leuven, voor een deel in de context van de showcase van de Vlaamse kunsthogeschool LUCA.
Met deze call for papers nodigen we geïnteresseerden uit om een bijdrage aan het symposium te leveren. Het symposium zal gericht zijn op de volgende vragen:

 • Filosofische inzichten/vragen omtrent artistiek onderzoek
 • De rol van kunstfilosofie/esthetica in het kunstonderwijs
 • De relatie tussen kunstpraktijk en kunstreflectie

Papers kunnen naar keuze in het Engels of in het Nederlands worden gepresenteerd.
Stuur voor 15 juni 2018 een abstract van ± 500 woorden aan Albert van der Schoot [A.vanderSchoot@uva.nl].

De kosten voor deelname aan het symposium bedragen

 • voor leden van het NGE: gratis toegang
 • voor niet-leden: € 50 (inclusief lidmaatschap NGE t/m 2019)
 • voor studenten: € 20 (inclusief lidmaatschap NGE t/m 2019)

Aanmelden voor het symposium geschiedt door overmaking van het betreffende bedrag op rekening NL66INGB0006395303 t.n.v. het Ned. Genootschap voor Esthetica, onder vermelding van ‘deelname symposium 2018’. Bestaande leden (die dus geen bedrag hoeven over te maken) wordt verzocht een mailtje te sturen naar penningmeester@nge.nl met in de subjectregel ‘deelname symposium 2018’.
Engelstalige papers kunnen (onafhankelijk van het symposium) ook ter beoordeling worden voorgelegd voor publicatie in het online open access tijdschrift van het NGE: Aesthetic Investigations – zie daarvoor http://www.aestheticinvestigations.eu.

Voor alle verdere informatie:
Albert van der Schoot [A.vanderSchoot@uva.nl]

NGE Symposium 19-20 October 2018, Leuven/Louvain

On Friday 19 and Saturday 20 October, the yearly symposium of the NGE (Dutch Association for Aesthetics) will take place in Leuven, partly in the context of the showcase of the Flemish academy of arts LUCA.
With this call for papers, you are invited to contribute to the symposium, which will focus on these issues:

 • Philosophical questions concerning artistic research
 • The role of aesthetics in art education
 • The relationship between artistic practice and reflection on art

Papers may be presented in English or in Dutch.
Send an abstract of approx. 500 words to Albert van der Schoot [A.vanderSchoot@uva.nl], before June 15, 2018.

Participation fee for the symposium:

 • NGE members: free admittance
 • Non-members: € 50 (including NGE membership through 2019)
 • Students: € 20 (including NGE membership through 2019)

Enrolling for the symposium: please transfer the due amount to account no. NL66INGB0006395303 (Ned. Genootschap voor Esthetica), re: ‘participation symposium 2018’. Current members in good standing (who do not need to transfer a participation fee) are requested to send an e-mail to penningmeester@nge.nl, with the subject line ‘participation symposium 2018’.
Papers in English may (independent of the symposium) also be presented to the NGE online open access journal: Aesthetic Investigations – see http://www.aestheticinvestigations.eu

Further information:
Albert van der Schoot [A.vanderSchoot@uva.nl]

Older Posts »