Feed on
Posts
Comments

26 mei is Pluck de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van haar presentatie:

Cut it up, to see what it really says (William Burroughs)

Pluck studeerde in 2016 af als docent Beeldende Kunst en Vormgeving bij ArtEZ. Als artistiek projectontwikkelaar realiseerde Pluck IJZERsterk, een grootschalige kunstmanifestatie in het kader van de Vrede van Utrecht. Momenteel werkt Pluck als beeldend kunstenaar en als binnen- en buitenschoolse educator in Utrecht, Arnhem en Berlijn.

Het afstudeeronderzoek resulteerde in een zoektocht naar hoe te schrijven, naar het bevragen van het tekstuele lichaam en het uitdagen van representatieve werking van taal. De tocht bracht een ontmoeting met William Burroughs (1914-1997). Burroughs, Amerikaans schrijver, was een pionier van de vrijheid en geobsedeerd door controlemechanismen op vele vlakken. In een vaak extreme lichamelijke conditie produceerde Burroughs literaire assemblages van heterogene, niet lineaire structuren en chaos op een betekenisvolle manier. Dit deed hij vooral met de, in samenwerking met Brion Gysin uitgewerkte, cutup methodologie.

Burroughs was verbonden met de Beat Generation (rond 1950), een groep schrijvers die standaard narratieve vormen afwees en experimenteerde met allerlei vormen van (maatschappelijke) bevrijding. De meest bekende voorbeelden van Beat literatuur zijn Howl van Allen Ginsberg (1956), Naked Lunch van William Burroughs (1959) en On the Road van Jack Kerouac (1957).

In een interactieve setting deelt Pluck de tijdens het afstudeertraject opgedane ervaringen ten aanzien van de werkwijze van Burroughs met op de achtergrond het concept lichaam zonder organen van Deleuze & Guattari.

Uitgebreide informatie is te vinden op http://egoego.eu

Graag tijdig aanmelden in verband met de catering.

(English follows Dutch)

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 september 2017 vindt het jaarlijkse symposium van het NGE (Nederlands Genootschap voor Esthetica) plaats in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Bij die gelegenheid zal aandacht worden besteed aan het afscheid van dr. Frans van Peperstraten. Hij zal een bijdrage leveren onder de titel ‘Maken, ontvangen, verschillen. Esthetica en politiek’. Enkele coreferenten zullen daarop aansluiten.
Met deze call for papers nodigen we graag anderen uit om ook een bijdrage aan het symposium te leveren. Voor elke bijdrage is een half uur beschikbaar, 20 minuten voor de presentatie en 10 minuten voor vragen en discussie. Alle bijdragen op het terrein van de esthetica zijn welkom; het staat de sprekers vrij om al dan niet aan te sluiten bij het thema van de keynote lecture van Frans van Peperstraten. Papers kunnen naar keuze in het Engels of in het Nederlands worden gepresenteerd.

Stuur voor 15 juni 2017 een abstract van ± 500 woorden aan Albert van der Schoot [A.vanderSchoot@uva.nl].
Het definitieve programma wordt begin juli bekendgemaakt.

De kosten voor deelname aan het symposium bedragen
– voor leden van het NGE: gratis toegang
– voor niet-leden: € 50 (inclusief lidmaatschap NGE t/m 2018)
– voor studenten: € 20 (inclusief lidmaatschap NGE t/m 2018)

Aanmelden voor het symposium geschiedt door overmaking van het betreffende bedrag op rekening NL66INGB0006395303 t.n.v. het Ned. Genootschap voor Esthetica, onder vermelding van ‘deelname symposium 2017’. Bestaande leden (die dus geen bedrag hoeven over te maken) wordt verzocht een mailtje te sturen naar penningmeester@nge.nl met in de subjectregel ‘deelname symposium 2017’.

Engelstalige papers kunnen (onafhankelijk van het symposium) ook ter beoordeling worden voorgelegd voor publicatie in het online open access tijdschrift van het NGE: Aesthetic Investigations – zie daarvoor http://www.aestheticinvestigations.eu.

Voor alle verdere informatie:
Aukje van Rooden [A.vanRooden@uva.nl]
Albert van der Schoot [A.vanderSchoot@uva.nl]

NGE Symposium 15-16 September 2017, Amsterdam

On Friday 15 and Saturday 16 September, the yearly symposium of the NGE (Dutch Association for Aesthetics) will take place in the Amsterdam University Library. A focal point will be the retirement of dr. Frans van Peperstraten. He will deliver a lecture entitled ‘Making, receiving, differing. Aesthetics and Politics.’ Three speakers will comment on his lecture.

With this call for papers, you are invited to contribute to the symposium. For each contribution, half an hour is available (20 min. presentation, 10 min. discussion). All papers in the field of aesthetics are welcome; the papers may or may not be linked to the theme of Frans van Peperstraten’s keynote lecture. Papers may be presented in English or in Dutch.

Send an abstract of approx. 500 words to Albert van der Schoot [A.vanderSchoot@uva.nl], before June 15, 2017.
The final programme will be annnounced at the beginning of July.

Participation fee for the symposium:
– NGE members: free admittance
– Non-members: € 50 (including NGE membership through 2018)
– Students: € 20 (including NGE membership through 2018)

Enrolling for the symposium: please transfer the due amount to account no. NL66INGB0006395303 (Ned. Genootschap voor Esthetica), re: ‘participation symposium 2017’. Current members in good standing (who do not need to transfer a participation fee) are requested to send an e-mail to penningmeester@nge.nl, with the subject line ‘participation symposium 2017’.

Papers in English may (independent of the symposium) also be presented to the NGE online open access journal: Aesthetic Investigations – see http://www.aestheticinvestigations.eu.

Further information:
Aukje van Rooden [A.vanRooden@uva.nl]
Albert van der Schoot [A.vanderSchoot@uva.nl]

“What is authentic about restoration?”. Call for papers for an upcoming issue of Aesthetic Investigations focused on the philosophical implications of preservation, restoration, and conservation, as it applies to art or architecture. Editors Remei Capdevila and Sue Spaid welcome submissions from aestheticians, environmental philosophers, moral philosophers, cognitive philosophers, art conservators, architects, artists, architectural historians, art historians, etc.

Your previously unpublished paper cannot exceed 7500 words (including embedded footnotes) and must be: written in English, prepared for blind review, follow Aesthetic Investigations guidelines, and uploaded directly to the journal’s site. We especially welcome papers from writers whose native tongue is not English.

Many seem to agree that restoration generally means “restoring to normal use,” not original conditions. Where does that leave the “authenticity” or traceability of the artist’s achievements? Continue Reading »

28 april is René van Haren de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

De Vereniging van Gevaarlijk Levenden: persoonlijke gezichtspunten bij Ernest Hemingways Death in the Afternoon

René van Haren (1968) studeerde wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen en trombone aan de Hogeschool van de Kunsten te Arnhem. Hij publiceerde artikelen in o.a. het Samuel Beckett Blad en was winnaar van de SNS-literatuurprijs. Van zijn hand verscheen de dichtbundel Homo Peccator n.a.v. 2000 jaar christendom. René kreeg ook een nominatie voor de Lux D’Or Filmprijs. Als musicus is René o.a. verbonden aan het experimentele The Chronometers Orchestra. Al deze activiteiten vallen samen in René’s overtuiging dat hedendaagse kunst filosofisch van aard is. René’s eigen werk kenmerkt zich hierbij als confronterend en rauw.

De manier waarop Socrates stierf is een onlosmakelijk onderdeel van zijn filosofische nalatenschap geworden. Het is moeilijk Socrates voor te stellen, stervende van ouderdom in zijn bed. Zijn leven had Socrates overtuigend geleefd, maar hij stierf nog overtuigender.
Het is een prikkelende gedachte dat filosofie in haar meest radicale vorm haar gebruikelijke routine van spreken, schrijven en doceren in de steek zal moeten laten en in iets anders zal moeten overgaan, namelijk in uitvoering. Beter gezegd: in lijfelijke uitvoering; toch niet voor niets werd filosofie ooit gedefinieerd als leren hoe te sterven? Een dergelijke traditie Continue Reading »

Emeritus hoogleraar en mede-oprichter van het Nederlands Genootschap voor Esthetica, Antoon Van den Braembussche (VUB), schreef een boek dat lovende reacties kreeg: De stilte en het onuitsprekelijke. Over beeldcultuur, kunst en mystiek.

Het boek is voor een belangrijk deel gewijd aan de ervaring van het sublieme en de spirituele dimensie in de kunst.

Boekgegevens:

Auteur: Antoon Van den Braembussche | Titel: De stilte en het onuitsprekelijke – Over beeldcultuur, kunst en mystiek | Uitgeverij: Epo | ISBN: 9789462670839 | Aantal pagina’s: ca. 150 | Prijs: € 20,00 | Verschenen: oktober 2016.

Reacties: http://www.phil.uu.nl/~rob/nge/braembussche.docx

31 maart is Elize de Mul de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 18.30 uur)

Titel van haar presentatie: Dansen met een plastic zak

Elize de Mul is filosofe. Ze is verbonden aan de Universiteit Leiden, waar ze promotieonderzoek doet naar de invloed van nieuwe technologieën op identiteit en privacy. Daarnaast doceert ze filosofie aan ArtEZ in Zwolle. In 2013 verscheen haar boek Dansen met een plastic zak. Kleine filosofie van een onooglijk ding.

Continue Reading »

Op zaterdag 8 april a.s. vindt van 13.00 tot 22.00 uur in filmhuis Cinecitta in Tilburg de Dag van de Filosofie plaats met als thema: ‘Rust & Onrust’. Het programma wordt geopend door de Britse schrijver en psychiater Theodore Dalrymple, auteur van meer dan 25 boeken (waarvan 10 in het Nederlands vertaald), die zal spreken over ‘Self-absorption versus Self-examination’. Continue Reading »

24 februari is Mary Janssen de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van haar presentatie: Performing Gender

Mary Janssen is beeldend kunstenaar. In een casestudy combineert zij haar passie voor dans met de theorieën van Judith Butler. Bij Butler spelen taal en teken een belangrijke rol. Zoals taal performatief kan zijn, zo is volgens Butler gender ook iets wat je doet. Handelen bepaalt gender en niet andersom. Continue Reading »

Het symposium God in de hedendaagse kunst vindt plaats op 6 april 2017, in Amsterdam, aan de VU. Zie voor details en sprekers bijgaande pdf.

Dear readers,

Aesthetic Investigations has just published its latest issue at
http://www.aestheticinvestigations.eu/. We invite you to
review the Table of Contents here and then visit our web site to review
articles and items of interest.

I would also like to draw your attention to our new Calls for papers, which
include calls for guest editors! Please follow this link, or visit our site, and check under “Announcements”.

Continue Reading »

Older Posts »