Feed on
Posts
Comments

27 februari 2019 van 14:00 tot 17:00

Op woensdag 27 februari organiseert het Centre for the Humanities het symposium ‘Zullen we contact houden’, naar aanleiding van het verschijnen van het boek Zullen we contact houden. Hoe we de geest uit ons wereldbeeld verwijderen (uitgeverij Klement) van dr. Rob van Gerwen (Dept. Wijsbegeerte, UU). Het symposium vindt plaats in het Nederlands.

Als zovelen was Van Gerwen aanvankelijk enthousiast over de mogelijkheden van het internet en alles wat daarmee samenhangt. Gaandeweg zijn echter zijn zorgen over het internet gegroeid en ook over de manier waarop smartphones en algoritmen ingrijpen in onze leefwereld. Volgens Van Gerwen staat niets minder dan onze geest, onze subjectiviteit op het spel. Ook in de hedendaagse wetenschap staat onze subjectiviteit onder druk.

ZULLEN WE CONTACT HOUDEN

In zijn boek ontwikkelt hij een ethisch argument dat ons moet motiveren om het roer om te gooien. In ons leven willen we gezien worden. De uitdaging is om anderen te zien als de personen die zij zijn, en onszelf daarbij ook aan die anderen te laten zien. De wederkerigheid van het aankijken dat hiervoor nodig is, vereist dat we bij elkaar aanwezig zijn, contact hebben met elkaar. Online is dat wezenlijk onmogelijk. We moeten niet op de ingeslagen weg doorgaan, en met ad hoc aanpassingen van het internet komen we er volgens hem niet.

KRITISCHE BLIK

Tijdens dit symposium gaan docenten, studenten en alumni kritisch in op de analyse van Van Gerwen vanuit verschillende disciplines: de filosofie, de mediawetenschappen en de informatica. Is zijn kritiek terecht? Ontgeestelijkt onze wereld inderdaad? Of is dat een te sombere en misschien wel nostalgische voorstelling van zaken? En als het wel klopt, wat is de remedie daartegen?

PROGRAMMA

14.00-14.10 Inleiding door prof. dr. Iris van der Tuin (Theorie van de Cultuurwetenschappen, Universiteit Utrecht)
14.10-14.25 Dr. Rob van Gerwen (Filosofie van de Kunsten, Universiteit Utrecht)
14.25-15.10 Reflecties door prof. dr. Marcus Düwell (directeur Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht), prof. dr. Arthur Cools (Wijsbegeerte, Universiteit Antwerpen), Patricia de Vries MA (Institute of Network Cultures)
15.10-15.30 Pauze
15.30-16.15 Reflecties door dr. Jos Philips (Politieke Filosofie en Ethiek, Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht), Christl de Kloe (RM student Media, Art and Performance), Davitze Könning (LAS-alumna, hoofdrichting Informatica)
16.15-17.00 Publieksdiscussie
17.00- 18.00u Borrel

Locatie: Parnassos Cultuurcentrum, Kruisstraat 201, Utrecht
Entree: Gratis entree
Aanmelden: Graag aanmelden door een e-mail te sturen naar cfh@uu.nl.

22 februari is Oscar Wasmann de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

Muze en mode: Nicolai Medtner, een toegewijd genie, eenzaam tegenstander van de muzikale revolutie na 1900.

Oscar Wasmann is musicus.
Korte samenvatting van zijn voordracht:

De Russische componist Nicolai Medtner (1880-1951) liet zich inspireren door de Muzen en God. In de salon van eind september vorig jaar kwam Schönberg (1874-1951) ter sprake die een grondlegger was van een muzikale revolutie. Medtner heeft zich zijn leven lang fel verzet tegen de atonale muziek en noemde het een modeverschijnsel. Deze tegenstelling kan een interessante discussie opleveren, maar Oscar Wasmann laat ons eerst genieten van de geweldige muziek die Medtner gemaakt heeft. Dit miskend genie was volgens Rachmaninov de beste pianist ter wereld en is Oscars lievelingscomponist. Oscar zal zijn muziek zelf spelen en ook historische opnamen laten horen, geïllustreerd met kleurrijke Russische schilderijen.

Uitgebreide informatie is te vinden op http://egoego.eu

Graag tijdig aanmelden in verband met de catering.

30 november is Kees Vuyk de inleider van de EGO-salon in Arnhem.

(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

Hoe elitair zijn de kunsten?

Kees Vuyk (1953) is filosoof en psycholoog. Hij was o.a. directeur van de kunstacademie in Kampen (nu ArtEZ Zwolle), directeur van Theater Instituut Nederland en hoofddocent cultuurbeleid aan de Universiteit Utrecht. Dit jaar won hij met zijn boek Oude en nieuwe ongelijkheid de Socrates wisselbeker. Continue Reading »

26 oktober is Jef Verheijen de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:
Over de blik uit het Oosten

Drs. Ing. Jef Verheijen is lid van de EGO, studeerde o.a. politieke filosofie (UU), schildert en schrijft poëzie.
Korte samenvatting van zijn voordracht:
Een opsomming van kenmerken van Westerse en Oosterse filosofie leidt vrijwel onmiddellijk tot de vraag of commensurabiliteit tussen Oosterse en Westerse filosofie en vervolgens kunst mogelijk is. Aan de hand van een voorbeeld van Chinese taoïstische (schilder)kunst en poëzie, zal de inleider trachten de “afstand” tussen de Oosterse en Westerse filosofie en kunst tot uitdrukking te brengen. Continue Reading »

(English follows Dutch)
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober 2018 vindt het jaarlijkse symposium van het NGE plaats in Leuven, voor een deel in de context van de showcase van de Vlaamse kunsthogeschool LUCA.
Locatie: Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Kardinaal Mercierplein 2, 3000 Leuven
Het symposium zal gericht zijn op de volgende vragen:

  • Filosofische inzichten/vragen omtrent artistiek onderzoek
  • De rol van kunstfilosofie/esthetica in het kunstonderwijs
  • De relatie tussen kunstpraktijk en kunstreflectie

Het programma is als volgt: Continue Reading »

28 september is Gerrit Steunebrink de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

Het beeldenverbod in de muziek: Schönbergs Moses und Aron

Gerrit Steunebrink (1948) was docent godsdienst- en cultuurfilosofie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In 2013 ging hij met pensioen. Hij is gepromoveerd op Th. W. Adorno’s muziekfilosofie. Hij schreef/schrijft over cultuur-, esthetische en godsdienstfilosofische onderwerpen, bij filosofen als Jaspers, Adorno, Kant en Hegel, ook in hun multiculturele, bijvoorbeeld islamitische dimensie. Continue Reading »

deadline extension (October 31, 2018) for the Contemporary Aesthetics
journal’s call for papers for the special issue on “Aesthetics and
Terrorism.”

More info here:
https://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=814

29 juni is Nathalie Zonnenberg de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van haar presentatie:

Kunst en cultuur in beweging: migratie als ontwikkelproces

Nathalie Zonnenberg is kunsthistoricus en curator. Zij is als docent verbonden aan de opleiding Curatorial Studies van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) te Gent, en de opleiding Kunstgeschiedenis van de Open Universiteit. In 2016 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met het proefschrift Between Dematerialization and Commodification: Conceptual Art in a Curatorial Perspective. Continue Reading »

Op 7 april 2018 ontving Kees Vuyk voor zijn boek Oude en nieuwe ongelijkheid de Socrates Wisselbeker, de prijs voor ‘het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek van 2017’. In dit boek onderzoekt hij het failliet van het traditionele verheffingsideaal: de kloof tussen arm en rijk is nu opgevolgd door de kloof tussen laag- en hoogopgeleid.
Het NGE (Nederlands Genootschap voor Esthetica) organiseert op 26 juni om 17 uur een debat over het boek in Spui 25, het academisch-cultureel podium van de UvA, onder de titel: Hoe elitair zijn de kunsten?. De auteur zal in zijn inleiding een reeks prikkelende vragen aan de orde stellen: wordt de kloof bepaald door verschil in opleiding, of ligt daarachter nog een verschil in intelligentie? Zijn de kunsten moeilijk? Zo ja, is dat noodzakelijk zo? Zijn ze daarom slechts voor een beperkt deel van de bevolking interessant? Is dat erg? Is het een argument tegen subsidies?
René Boomkens, hoogleraar Cultuurtheorie en cultuurgeschiedenis aan de UvA, zal op het betoog van Vuyk ingaan. Moderator is Albert van der Schoot.
Aanmelden is noodzakelijk en gaat via de website: http://www.spui25.nl/gedeelde-content/evenementen/evenementen/2018/06/hoe-elitair-zijn-de-kunsten.html. Daar is ook meer informatie te vinden over programma en sprekers.

25 mei is Arthur d’Ansembourg de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

Filosofie en Kunst: Resonantie of inkapseling?

Arthur d’Ansembourg (1960) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en München. Sinds 2004 is hij werkzaam als docent esthetica en kunstfilosofie. Tevens begeleidt hij socratische gesprekken over kunst en geeft hij filosofische rondleidingen in verschillende Nederlandse musea. In januari 2018 verscheen van hem Er zit iets achter. Over filosofie en kunst bij uitgeverij ISVW. Continue Reading »

Older Posts »