Feed on
Posts
Comments

Hoe Kants Kritik der Urteilskraft vertalen en interpreteren?

NGE-Symposium, Universiteit Gent, 1&2 april 2010.Naar aanleiding van het verschijnen van de eerste integrale Nederlandse vertaling van de Kritik der Urteilskraft van Immanuel Kant bij uitgeverij Boom, organiseren wij te Gent een symposium, in aanwezigheid van de vertalers Jabik Veenbaas en Willem Visser. In dit symposium gaan wij dieper in op de moeilijkheden die Kants taal, stijl en idioom opleveren niet alleen bij het vertalen van zijn tekst maar ook bij de interpretatie ervan. De sprekers zijn zowel uitstekende jonge onderzoekers als gevestigde specialisten en belichten elk in hun eigen idioom en vanuit hun eigen achtergrond (eerder continentaal of eerder analytisch) diverse moeilijkheden en problemen met betrekking tot de interpretatie en argumentatie van Kants derde Kritiek. Het programma vindt u in bijlage.

Oproep voor bijdragen:

– De hele Kritiek van het oordeelsvermogen in 12 uur! Amsterdam, 24 juni 2010 – van 10.00 tot 22.00 uur. Spui 25 Het doel van dit symposium is een integrale lezing van de Nederlandse vertaling van Kants Kritiek van het oordeelsvermogen (Boom 2009).
De opzet is een chronologische reeks van korte bijdragen, vanaf de eerste pagina over de belangeloze lust tot aan de laatste opmerking over de teleologie. Bijdragen kunnen uiteenlopen van een close reading van een enkele paragraaf tot aan de presentatie van een specifiek onderwerp, over de kunsten, het genie, de relatie tussen esthetica en ethiek, theologie etc. Een bijdrage mag ook geheel of gedeeltelijk een bespreking zijn van to the point commentaar en/of kritiek van tijdgenoten tot aan hedendaagse auteurs. Voor elke bijdrage geldt een maximale duur van 10 minuten.
Voorstellen voor discussies, interviews of gezamenlijke presentaties worden bijzonder gewaardeerd. Bijdragen zijn welkom van onderzoekers, docenten, hoogleraren, masterstudenten en specialisten. Vermeld apart als het om een gezamenlijke presentatie van meer personen gaat: afspraken over de duur (max. 30 minuten) worden afzonderlijk gemaakt. Gebruik in de abstract tenminste n relevant citaat uit de Kritiek van het oordeelsvermogen of de Kritik der Urteilskraft (vermeld altijd paginering). Abstract van ten hoogste 200 woorden sturen naar Kritiekvanhetoordeelsvermogen@gmail.com, t.a.v. Sybrandt van Keulen, vr 19 april 2010.
Voertaal is Nederlands, voor een enkele spreker is Engels toegestaan.
Dit symposium wordt mogelijk gemaakt door het Nederlands Genootschap voor Esthetica, de Universiteit van Amsterdam, Spui25 en UitgeverijBoom.
Meer informatie:
http://kritiekvanhetoordeelsvermogen.blogspot.com

XVIII International Congress of Aesthetics.

The Eighteenth International Congress of Aesthetics (ICA) is the largest conference on aesthetics in the world and represents the highest level of scholarship in this discipline. For a period as long as approximately one century, the International Association of Aesthetics has held seventeen congresses in Europe, Asia, and North and South Americas, including three recent congresses in Tokyo, Rio, and Ankara since the beginning of the 21st century. The theme of the Beijing Congress will be Diversities in Aesthetics and to be held from August 9th to 13th, 2010 in Beijing. On behalf of the Program Committee for the XVIII International Congress of Aesthetics, we are pleased to invite you to attend the convention and please submit the abstract of your presentation to ica2010@yahoo.cn For more information about the congress, we will put it on the homepage www.aeschina.cn. Topics include:
1. The global and the local: Western and non-Western aesthetics;
2. The definition of art and the analysis of concepts of art;
3. Conflicts and interactions between cultural studies and aesthetics;
4. The relationship between aesthetics and philosophy, ethics, psychology, or anthropology, etc.;
5. The relationship between aesthetics and forms of art, such as music, painting, sculpture, architecture, calligraphy, movie, and design, etc.;
6. The relationship between aesthetics and nature/environment/ecology;
7. The relationship between aesthetics and economy, society, and politics;
8. Aesthetics and aesthetic education;
9. Aesthetics: historical traditions and modernization;
10. Aesthetics: information technology and the cyber-space.
Deadline for submission of abstracts: March 31, 2010. Please note: Abstracts should be 200 – 300 words. Please mark on your abstract under which topic you wish it to be listed. Submitted abstracts will be reviewed by the Program Committee. A formal letter of invitation will be sent out by the Program Committee after your abstract is accepted. Suggested time for presentation: 30 min., including 10 min. for discussion. Registration fee: 200 USD (IAA membership included); graduate students: 100USD (IAA membership included).

De volgende bijeenkomst van de EGO-salon

De volgende bijeenkomst van de EGO-salon in Dieren is op vrijdag 26 maart van 16.00 – 19.00 uur. Inleider: Drs Jurry Ekkelboom. Het thema van zijn inleiding: Kunst als raadsel.
Uitgebreide informatie is vanaf 19 maart te vinden op:
http://egoego.eu

Comments are closed.