Feed on
Posts
Comments

NGE Symposium:

Kritik der Urteilskraft vertalen en interpreteren? NGE-Symposium, Universiteit Gent, 1&2 april 2010.

Naar aanleiding van het verschijnen van de eerste integrale Nederlandse vertaling van de Kritik der Urteilskraft van Immanuel Kant bij uitgeverij Boom, organiseren wij te Gent een symposium, in aanwezigheid van de vertalers Jabik Veenbaas en Willem Visser. In dit symposium gaan wij dieper in op de moeilijkheden die Kants taal, stijl en idioom opleveren – niet alleen bij het vertalen van zijn tekst maar ook bij de interpretatie ervan. De sprekers zijn zowel uitstekende jonge onderzoekers als gevestigde specialisten en belichten – elk in hun eigen idioom en vanuit hun eigen achtergrond (eerder ‘continentaal’ of eerder ‘analytisch’) – diverse moeilijkheden en problemen met betrekking tot de interpretatie en argumentatie van Kants derde Kritiek.

Jabik Veenbaas situeert de derde Kritiek in het geheel van Kants filosofie als een poging tot synthese van de mechanische natuur en de morele vrijheid en Willem Visser gaat in op enige vertaalmoeilijkheden die ervaren werden bij het omzetten van Kants Duits naar het hedendaagse Nederlands. Herman Parret biedt een grondige analyse van Kants typische stijl en biedt een retorisch-filosofische kijk op de mogelijke vertaalbaarheid ervan. Stijn Van Impe bestudeert Kants ingewikkelde notie van ‘gemeenschappelijke zin’ (sensus communis) en onderzoekt de verschillen en overeenkomsten tussen de logische en esthetische sensus communis. Bart Vandenabeele biedt in zijn referaat een grondige analyse van het mathematisch sublieme en laat zien hoe we die met Kants kunsttheorie kunnen verbinden. Annelies Monseré gaat dieper in op Kants notie van de esthetische idee en onderzoekt hoe de verhouding tussen de esthetische en de rede-idee precies moet worden begrepen. Hans Maes onderzoekt in zijn referaat de complexe problematiek van zuivere en afhankelijke schoonheid en laat de relevantie van dit onderscheid zien voor belangwekkende problemen in de hedendaagse, analytische esthetica. Henny Blomme bespreekt de ingewikkelde verhouding tussen esthetica en teleologie en analyseert de noties subjectieve en objectieve doelmatigheid. Jacques De Visscher, ten slotte, bespreekt in zijn bijdrage de filosofische draagwijdte van Kants Analytiek van het schone.

Deelname is gratis. Graag aanmelden bij Stijn.VanImpe@UGent.be

Oproep voor bijdragen:

“Minor Photography: The Case of (Post)Surrealist Photography”: Friday 19th and Saturday 20th November 2010. University of Leuven, Lieven Gevaert Research Centre for Photography. Deadline: April 15th, 2010. More information: http://www.lievengevaertcentre.be/conferences.htm

Comments are closed.