Feed on
Posts
Comments

Symposium over verantwoordelijkheden in het debat over kunst en samenleving
Van Abbemuseum, 8 december, 10.00 — 17.00 uur

Persbericht
November 2012

Op zaterdag 8 december staan een viertal ‘hoofdrolspelers’ in de huidige Nederlandstalige discussie over de maatschappelijke positie van kunst centraal in een symposium genaamd De kunstenaar, de filosoof, de bemiddelaar en de politicus. In dit symposium, georganiseerd door het Nederlands Genootschap voor Esthetica (NGE) en het Van Abbemuseum, komt niet alleen de huidige status van kunst in onze samenleving aan bod, maar ook wie deze verwoordt en hoe. Wat voor verantwoordelijkheid heb je als kunstenaar, kunsttheoreticus en bemiddelaar in het politiek-maatschappelijk debat, en welke rol heeft de politiek? En, natuurlijk even belangrijk, hoe vul je deze verantwoordelijkheid op een goed manier in?

De inzet van de dag is gezamenlijk zicht krijgen op de huidige en toekomstige wisselwerking tussen filosofen, kunstenaars, politici en bemiddelaars zoals curatoren en critici. De dag opent met een lezing van filosoof Kees Vuyk die de recente ontwikkelingen van het debat over kunst schetst en daarmee de urgentie van het thema aangeeft. Daarna volgt kunstenaar Wendelien van Oldenborgh die vanuit de praktijk reageert en zo de discussie opent. Hierna volgen vier stellingen betreffende de vier ‘hoofdrolspelers’. Vervolgens worden in parallelle workshops de onderlinge verhoudingen in het publiek debat over kunst besproken. Aansluitend volgt een plenair debat waarin de resultaten van de discussies bijeen worden gebracht. De dag eindigt met een samenvatting, waarin er geprobeerd wordt een conclusie te formuleren over wat er is veranderd en wat dat betekent voor het vak.

Praktische informatie symposium

Het symposium vindt plaats op zaterdag 8 december, van 10.00 tot 17.00 uur in het auditorium van het Van Abbemuseum.
Entree vanaf 9.30 uur via museumcafé Karel 1, Stratumsedijk 2, Eindhoven.
Voertaal: Nederlands.
Kosten voor deelname: €12,50 inclusief lunch, NGE-leden betalen €10,-
Aanmelden kan via de website van het Van Abbemuseum, www.vanabbemuseum.nl.

Workshopbegeleiders

BAVO (een samenwerking van architecten/filosofen Gideon Boie en Matthias Pauwels), Gijs van Oenen (universitair hoofddocent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam), Johan Hartle (universitair docent Critical Cultural Theory aan de Universiteit van Amsterdam), Jack Segbars (beeldend kunstenaar, curator, schrijver), Macha Roesink (directeur museum De Paviljoens, Almere), Erwin Jans (dramaturg) en Merijn Oudenampsen (socioloog /politicoloog).

Organisatie

Jurry Ekkelboom, Maarten Steenhagen (NGE) en Steven ten Thije (Van Abbemuseum)

Linkse hobby my ass
Protest tegen aangekondigde kunstbezuinigingen, 27 juni 2011

NGE
Van Abbe museum

Comments are closed.