Feed on
Posts
Comments

28 september is Gerrit Steunebrink de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

Het beeldenverbod in de muziek: Schönbergs Moses und Aron

Gerrit Steunebrink (1948) was docent godsdienst- en cultuurfilosofie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In 2013 ging hij met pensioen. Hij is gepromoveerd op Th. W. Adorno’s muziekfilosofie. Hij schreef/schrijft over cultuur-, esthetische en godsdienstfilosofische onderwerpen, bij filosofen als Jaspers, Adorno, Kant en Hegel, ook in hun multiculturele, bijvoorbeeld islamitische dimensie.

Korte samenvatting van zijn voordracht:

Schönbergs Moses und Aron is een unieke opera, omdat deze het beeldverbod toepast in een kunst, waarvoor het traditioneel niet gold: de muziek. We bespreken de achtergronden van die toepassing en de gevolgen ervan voor de vormgeving van de opera zelf en de aard van zijn joods-religieuze gehalte. Ook het fragmentaire van de opera –de opera is niet afgemaakt– zou nog in het licht daarvan geduid kunnen worden. Het nog gecomponeerde slot van dit torso moet daarom nog in zijn eigen aard bepaald worden.

Uitgebreide informatie is te vinden op http://egoego.eu

Graag tijdig aanmelden in verband met de catering.

Comments are closed.