Feed on
Posts
Comments

(zie vanaf 16 mei ook op: http://www.ugent.be/nl/nieuwsagenda/vacatures/aap)

Assisterend academisch personeel

 

Bij de faculteit Letteren en Wijsbegeerte  is  volgend mandaat te begeven: het betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van twee jaar die tweemaal voor twee jaar hernieuwbaar is

 

LW01

een betrekking van voltijds assistent  bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (tel.:09/264.39.82) : salaris a 100%: min. euro 23 468,58 – max. euro 39 716,10 (thans uitbetaald à 157,69%)

Profiel van de kandidaat


diploma van master in de wijsbegeerte of van master in de moraalwetenschap of van master in de kunstwetenschappen of een gelijkwaardig diploma;

aantoonbare kennis van en interesse voor wijsgerige esthetica en kunstfilosofie;

studenten ingeschreven in het masterjaar dat leidt tot deze diploma?s kunnen eveneens kandideren;

Inhoud van de functie

bijstand bij het onderwijs van de vakgroep, in het bijzonder esthetica, kunstfilosofie en geschiedenis van de hedendaagse wijsbegeerte;

wetenschappelijk onderzoek in het vakgebied van de wijsgerige esthetica en kunstfilosofie (minstens 50% van de tijd dient besteed te worden aan onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraat);

medewerking aan de dienstverlening in de vakgroep.

 

Indiensttreding:  1 oktober 2012

 

*** *** ***

 

 

De kandidaturen, met curriculum vitae en een afschrift van het vereiste diploma moeten per aangetekend schrijven ingediend worden bij de Directie Personeel en organisatie van de Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25  9000 Gent, uiterlijk op  31 mei 2012.

Comments are closed.