Feed on
Posts
Comments

Wat is het belang van kunstonderwijs? Wat betekent het om kunst over te dragen, en wat voor specifieke kennis of vaardigheden worden er door middel van kunst  overgedragen? Dit zijn vragen die in een lange filosofische traditie staan, maar zij krijgen opnieuw urgentie door recente politieke en wetenschappelijke debatten over kunstonderwijs. Daarom organiseert het Expertisecentrum Arts in Society van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de Minerva Academie van de Hanzehogeschool Groningen het symposium Theory and Art of Teaching Art and Theory, dat plaats zal vinden op donderdag 16 februari 2012.

Tijdens het symposium zal de functie en de waarde van kunstonderwijs bediscussieerd worden door onderzoekers, kunstonderwijzers en beleidsmakers. Lezingen worden gegeven door Peter Weibel, Rudi Laermans en Barend van Heusden.

Peter Weibel is kunstenaar, curator en theoreticus. Zijn werk is overal ter wereld tentoongesteld en is met vele prestigieuze prijzen geëerd. Hij is directeur van het ZKM
Centre for Art and Media in Karlsruhe. Zowel in zijn kunst als in zijn theoretisch werk reflecteert Peter Weibel op de socio-culturele effecten van technologie en (nieuwe)
media. Hij heeft kunst en kunsttheorie gedoceerd op diverse instituten in Duitsland, Oostenrijk, Australië, en de Verenigde Staten.

Rudi Laermans is als hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) van de Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast is hij regelmatig te gast als docent bij de Brusselse dansacademie P.A.R.T.S., gesticht door de beroemde choreografe Anne Theresa de Keersmaeker. Hij was tevens enkele jaren gastdocent bij het Critical Studies Programme van de Malmö Art Academy en Lund University (Zweden). Barend van Heusden is als hoogleraar Cultuur en Cognitie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is projectleider van ‘Cultuur in de Spiegel’, een grootschalig project gefinancierd door het ministerie van OCW, het VSB fonds en het SNS
Reaalfonds, naar theorie en methode van kunst- en cultuuronderwijs.

Na de lezingen zullen de sprekers plaatsnemen in een debatpanel, waar ook de volgende specialisten deel van uitmaken: Jules van de Vijver (voorzitter college van bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), Anna Tilroe (kunstcriticus en bijzonder hoogleraar Kunst en Cultuur aan de Radboud Universiteit), en René Boomkens (lid van de Raad voor Cultuur en hoogleraar sociale en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen). Moderator is Karl van den Broeck, freelance journalist en voormalig hoofdredacteur van het Vlaamse cultuurtijdschrift Knack).

Theory and Art of Teaching Art and Theory is bedoeld voor (kunst)studenten, docenten, onderzoekers, beleidsmakers, en eenieder die geïnteresseerd is in vragen over de functie en waarde van kunstonderwijs. Wij nodigen u van harte uit om mee te denken. Wanneer: Donderdag 16 februari 2012, 11:00-18:30
Waar: Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen (Groene zaal, 1e verdieping)
Aanmelden : a.u.b. aanmelden voor 1 februari 2012 via een e-mail aan t.e.lijster@rug.nl
Voertaal: Engels
Programma: gedetailleerde informatie over het programma volgt op de website:
www.rug.nl/let/arts-in-society
Toegang is gratis

Comments are closed.