Feed on
Posts
Comments

Het Nederlands Genootschap voor Esthetica wil onderzoek in de esthetica en filosofie van de kunst stimuleren en schrijft daarom een tweejaarlijkse essayprijs uit.

Het reglement van de NGE essayprijs:

1. Het onderwerp van het essay is vrij te kiezen zolang het verband houdt met esthetica en filosofie van de kunst. Bijdragen mogen in een academische of in een essayistische stijl worden geschreven.
2. Alleen inzendingen in het Nederlands of Engels worden geaccepteerd.
3. De minimum lengte van het essay is 2000 woorden, de maximum lengte 7500 woorden.
4. Deelname staat open voor iedereen. Voorwaarde voor deelname is dat het essay niet eerder is gepubliceerd. Wie promoveerde voor 1 september 2009 is uitgesloten van deelname.
5. De deadline voor inzendingen is 31 oktober 2012.
6. De auteur van het winnende essay ontvangt een bedrag van 300 €. Het winnende essay wordt gepubliceerd in Esthetica.
7. De auteur van het winnende essay wordt ook in de gelegenheid gesteld om zijn / haar essay te presenteren tijdens de jaarlijkse NGE conferentie.
8. De jury bestaat uit 3 academici, waarvan minstens 1 lid van de Esthetica redactie en 1 lid van het NGE bestuur.
9. Indien de jury beslist dat geen van de inzendingen van voldoende kwaliteit is, dan zal de prijs niet worden toegekend. Indien de jury meerdere inzendingen verdienstelijk acht, kan ze een tweede en derde prijs toekennen. Deze essays zullen aan de redactie van Esthetica ter publicatie worden voorgelegd . De beslissing van de jury is definitief en er is geen beroep mogelijk.
10. De winnaar wordt aangekondigd via de website en de nieuwsmail van het NGE.

Inzendingen moeten voor 31 oktober 2012 verstuurd worden naar de voorzitter van de jury, Rob van Gerwen (Rob.vanGerwen@phil.uu.nl).

Comments are closed.