Feed on
Posts
Comments

English down

Nederlands Genootschap voor Esthetica
Jaarlijkse conferentie 2 en 3 Maart 2012, KU Leuven

Alle voorstellen rond het thema van esthetica en filosofie van de kunst die relevant zijn voor de leden van het NGE kunnen worden ingediend. Voorstellen voor panels moeten worden ingediend voor 1 januari 2012, en dienen een korte samenvatting van het onderwerp, een lijst met de sprekers van het panel, alsook de titels en abstracts van hun lezingen te bevatten. Individuele papers moeten in abstract (350 woorden) worden ingediend voor 15 januari 2012. De lezingen mogen niet meer dan 25 minuten duren en de abstracts dienen zo opgesteld te zijn dat blind review mogelijk is. Voorstellen voor panels en individuele lezingen worden via email opgestuurd naar stephane.symons@hiw.kuleuven.be.

Deadline voor het indienen van voorstellen: 15 januari 2012
Conference Fees:
– Leden NGE: 15 euro
– Studenten, leden NGE: gratis
– Studenten KU Leuven: gratis
– Niet-leden NGE: 50 euro *
– Studenten niet van de KU Leuven, niet-leden NGE: 20 euro *
* Deze prijs houdt tevens het lidmaatschap van NGE voor één jaar in

Nederlands Genootschap voor Esthetica Annual Meeting

March 2 – 3, 2012, KU Leuven
Submissions on all areas of interest in aesthetics and philosophy of art are welcome.
Panel proposals must be submitted by January 1, 2012, and must include a brief description of the topic, names of participants, paper titles and abstracts. Papers must be submitted as an abstract (350 words) by January 15, 2012, must not exceed twenty-five minutes reading time, and must be formatted for blind review. Panel proposals and papers should be submitted electronically to stephane.symons@hiw.kuleuven.be.

Submission deadline: January 15, 2012

Conference Fees:
– Members NGE: 15 euro
– Students, members NGE: free
– Students KU Leuven: free
– Non-members NGE: 50 euro *
– Students, non-KU Leuven, non-members NGE: 20 euro *
* This fee includes membership of NGE for one year

Comments are closed.