Feed on
Posts
Comments

Op 27 juni 2014 organiseert het NGE een studiedag Muziekfilosofie aan de VU in Amsterdam. Reden van dit symposium is de recente verschijning van het boek Muziek ervaren: essays over muziek en filosofie (red. Oane Reitsma, Rob van Gerwen, Marlies De Munck), Budel: Damon, 2014.

Deze bundel met tien essays komt voort uit het NGE symposium Punt en contrapunt: Stemmen uit de muziekfilosofie in de Lage Landen van 23 november 2012. Met het symposium en het daaruit voortvloeiende boek wilde het NGE de stand van de muziekfilosofie in Vlaanderen en Nederland in al haar gevarieerdheid voor het voetlicht brengen.

Sprekers

  • dr. Hyun-Ah Kim (University of Toronto): ‘Music of the Soul’ (Animae Musica): Marsilio Ficino and the Revival of Musica Humana in Renaissance Neo-Platonism
  • prof.dr. Hans Fidom (VU/Orgelpark): Zonder oor geen muziek: Luisteren als constituerende activiteit
  • met voorbeelden aan de hand van het Couperinorgel in de aula van de Vrije Universiteit gespeeld door VU-organist Henk Verhoef
  • Drs. Robert Harris (RuG): Muziekperceptie: een ‘embodied’ perspectief
  • prof.dr. John Neubauer (UvA): Hollands glorie? Muziek ervaringen in de filosofie van François-Joseph Fétis
  • prof.dr. Sander van Maas (UU/UvA): Reactie op het boek Muziek ervaren
  • paneldiscussie over het boek Muziek ervaren o.l.v. dr. Gerrit Steunebrink (RU)
  • Dagvoorzitters: prof.dr. Wessel Stoker (VU) en dr. Rob van Gerwen (UU).

Het programma.
Onze Facebook-pagina

Promotie

Integraal onderdeel van de studiedag is de verdediging van het proefschrift van Oane Reitsma: Klank als religieuze presentie: de muzikale gestalte in een seculiere tijd belicht vanuit werk van Messiaen

De studiedag vindt plaats in samenwerking met:
METAMORFOSES van het christendom in literatuur en kunst (Faculteit Godgeleerdheid, VU 2014)

Praktische informatie

Tijd: aanvang 10.00 uur (inloop vanaf 9.30), einde 17.00 uur.
Locatie: Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam.
ochtendprogramma in de aula van de Universiteit; middag in de Kerkzaal, HG 16A-00)
Prijs: € 30,- / NGE-leden en studenten € 25,- /NGE-studentleden € 20,- (koffie/thee, lunch en borrel in de prijs inbegrepen).

Aanmelding vóór 9 juni via: muziekfilosofie@gmail.com (o.v.v. uw naam, adres, e-mail en instelling).

Informatie: 06-22827681 (Oane Reitsma)

Voorbereidend team:
Jurry Ekkelboom
Jef Verheijen
Oane Reitsma

Damon

 Accord

Comments are closed.