Feed on
Posts
Comments

29 september is Peter Sonderen de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie:

Waar theorie en praktijk elkaar ontmoeten: de kunst van resonantie (Hemsterhuis, Novalis en Nu)

Peter Sonderen (1958) is een filosofisch gericht kunsthistoricus en doet als lector Theorie in de Kunsten (ArtEZ university of the Arts) onderzoek naar de rol van theorie in de kunsten en in het kunstonderwijs. Dit onderzoek gebeurt zowel met kunstenaars als met theoretici. Sonderen promoveerde in 2000 aan de UvA op een proefschrift over de fundamenten van de moderne kunst (Het sculpturale denken. De esthetica van Frans Hemsterhuis, 2000 Damon: Budel). In 2003 werd hij benoemd tot directeur van de AKI, ArtEZ academie voor beeldende kunst en vormgeving. Daarna startte hij in 2008 het lectoraat Theorie in de kunsten waarin hij samenwerkt met diverse kunstdisciplines.

In het onderzoeksprogramma ThINK onderzocht hij onder meer de historische en huidige rol en positie van filosofie en kunstgeschiedenis als theoretische ‘agents’ in het (internationale) art & designonderwijs. In 2012 publiceerde hij met Henk Borgdorff Denken in kunst over de rol van theorie en reflectie. Met de Dansacademie onderzocht en publiceerde hij Unpacking Performativity, over de relatie tussen moderne dans en urban dance. Theory Arts Practices is de laatste boekpublicatie (2017) waarin de rol van theorie (Why, What and How Theory?) wordt onderzocht in diverse Europese masteropleidingen in fine art en performing arts: https://www.ideabooks.nl/9789491444395-theory-arts-practices.

In zijn voordracht gaat Peter Sonderen in op de relatie tussen theorie en praktijk in de kunsten. Door de introductie van (artistiek) onderzoek in het kunstonderwijs is er extra aandacht gekomen voor de rol van theorie (zich uitend in filosofie, kunstgeschiedenis et cetera). De vraag is welke rol theorie speelt en hoe deze met de praktijk in contact is gekomen. Aangezien kunst een moderne uitvinding is, lijkt de ontmoeting van theorie en praktijk ook een moderne relatie. Of dat zo is zullen we met elkaar bespreken. Zijn theorie en praktijk overigens wel gescheiden gebieden?

Uitgebreide informatie is te vinden op http://egoego.eu
Graag tijdig aanmelden in verband met de catering.

Comments are closed.