Feed on
Posts
Comments
 • 18 maart is Chris Bremmers de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
  (aanvang 17.45 uur)
 • Titel van zijn presentatie: Lucebert: de roepingsgedichten
 • Chris Bremmers zal zich in zijn voordracht voornamelijk beperken tot en wijden aan de interpretatie van het tiende gedicht uit ‘De analfabetische naam’ onder de titel ‘er is ik en er is’.

  In dit gedicht zijn alle poëticale elementen terug te vinden die bepalend waren voor Luceberts dichterschap zoals hij dat in zijn eerste bundels zelf poëtisch verwoordde: ten eerste de wending die tekenend is voor de overgang van de oneigenlijke ‘ego-tautologie’ uit ‘apocrief’ via de ‘lente-suite’ naar de eigenlijke ‘benoeming’ in ‘de analphabetische naam’. Ten tweede:

  de hersituering van een menselijk leven tussen ‘afgrond’ en ‘luchtmens’. En ten derde – en dat vormt de focus van Bremmers’ interpretatie – de existentiëel-poëtische zinfiguur van een ‘volledig leven’, dat hij in verband brengt met Heideggers analyse van existentie in diens ‘Sein und Zeit’.
  Bremmers interpretatie wordt voorts bepaald en beperkt door te onderzoeken in hoeverre dat tiende gedicht licht werpt op andere gedichten en in hoeverre die zelf weer een verheldering bieden van het onderhavige gedicht.

 • Uitgebreide informatie is te vinden op http://egoego.eu
 • Comments are closed.