Feed on
Posts
Comments

27 mei is Jef Verheijen de inleider van de EGO-salon in Arnhem.
(aanvang 17.30 uur)

Titel van zijn presentatie: Een ontmoeting tussen Arthur Danto en Gilles Deleuze

Beiden, Danto en Deleuze, hebben intensief nagedacht en geschreven over kunst en esthetica. En omdat de vragen “Wat is kunst?”, “Wat is esthetica?” en “Wat is de samenhang tussen beide?”,

zich stilletjes in de achtergrond blijven roeren, kan een gesprek tussen beiden, in de traditie van de dialogues des morts, ons helpen die achtergrond nog weer voor een tijd tot bedaren te brengen. De inleiding begint met een rechtvaardiging over de keuze van het onderwerp, gevolgd door een samenvatting van het denken van beide filosofen, waarna, afsluitend, de vraag voor het salongesprek zal luiden “Wat moeten wij denken van Danto en Deleuze over kunst en esthetica?”. In de twee betekenissen : “Wat moeten wij van hen denken over kunst en esthetica?” en “Wat moeten wij van hen denken?”

Literatuur

Arthur Danto, What art is, 2013.
Gilles Deleuze, Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophy, 1991. Hieruit hoofdstuk 7.
Gilles Deleuze, Francis Bacon. Logique de la sensation, 2002. In het Nederlands vertaald als: Francis Bacon. Logica van de gewaarwording, Octavo publicaties, 2015.

Let op: de locatie is gewijzigd, en graag tijdig aanmelden in verband met de catering.
Uitgebreide informatie is te vinden op http://www.egoego.eu

Comments are closed.